Våra tjänster

EXECUTIVE SEARCH

Vi har lång och gedigen erfarenhet av Executive Search både i privat och offentlig sektor.
I rekrytering till toppositioner skapar vi en gedigen förståelse för kundens verksamhet, strategiska mål och marknadsmässiga och kulturella förutsättningar. Vi breddar analysen för att få en helhetssyn på positionen och kraven på ledarskap och många gånger hjälper vi vår uppdragsgivare att skapa samsyn internt om vad som verkligen är framgångskriterier för rätt kandidat.
Eftersom vi inte bara utvärderar kandidatens tidigare positioner och erfarenhet utan också ledarprofil, personlig förmåga och potential kan vi även söka i kanske oväntade men relevanta målgrupper.

Vi håller en tät dialog med vår uppdragsgivare och vi lägger stor vikt vid att vara en kunnig och engagerad speaking partner till kandidaterna. Vi skapar trygghet genom hela processen för både kund och kandidat.

REKRYTERING

Vi är erfarna
Vi har alla mer än tjugo års erfarenhet av search och rekrytering av chefer och specialister till näringslivet och till offentlig sektor. Det gör oss proaktiva. Vi är snabba på att hitta vägar och lösningar för alla tänkbara situationer som kan uppstå under en rekryteringsprocess.

Vi kan personbedömning
Vi matchar våra kunders verksamhet, framtidsplaner och organisationskultur med kandidatens kompetens, erfarenhet, ledarprofil, personlighet och drivkrafter, och livssituation. Vi förstår våra kunders strategiska mål och vad de behöver för att nå dem – och vi kan identifiera de kandidater som har rätt förutsättningar för att lyckas.

Vi vet var kandidaterna finns
Vi har kontakterna, vi har metoderna och vi har verktygen för att kunna presentera de allra bästa kandidaterna för varje uppdrag.

LEDARUTVECKLING

Utgångspunkten är ofta att hjälpa deltagaren att sortera sitt nuläge, och sätta det i relation till vad som förväntas av honom eller henne på längre sikt. Vad behöver jag lägga kraft på för att nå de mål jag vill uppnå? Ägnar jag mig åt rätt saker eller äts tiden upp av aktiviteter som inte leder till de resultat jag vill åstadkomma? Hur agerar jag på möjligheter och hur hanterar jag utmaningar? Hur uppfattas jag som chef och ledare i min organisation? I ledningsgruppen?

Självinsikt och reflektion lyfts allt mer fram som grunden för ett genuint ledarskap. Tillsammans utforskar vi deltagarens ledarprofil; tydliggör starka sidor och hur de kan leda till ännu större genomslag i verksamheten, och klargör vilka områden som deltagaren behöver stärka för att utvecklas i sitt ledarskap. Praktisk träning i specifika situationer, med efterföljande reflektion och slutsatser, blir en röd tråd genom utvecklingsprogrammet.

MANAGEMENT AUDIT

Vi har gedigen erfarenhet av att kartlägga stora organisationers samlade ledarkapacitet. Med ett utvecklingsinriktat förhållningssätt vid assessment av samtliga ledare i en organisation – eller en ledningsgrupp – sätter vi fokus på chefernas styrkor för att leda i förändring, och vilka områden de behöver stärka för att utveckla sitt ledarskap.

PERSONBEDÖMNING/ ASSESSMENT

Personbedömning/Assessment handlar förstås om att förstå sig på människor. Inte bara deras kompetens utifrån tidigare positioner och erfarenheter, utan också deras ledarskap, personlighet, arbetssätt, värderingar, drivkrafter och förutsättningar. Personbedömning handlar också om att förstå vad våra kunder verkligen behöver; förstå deras verksamhet och vart de ska, deras styrkor och utmaningar, deras kulturella särdrag, förstå vilket ledarskap de behöver – och hur framtiden kan se ut för den som kommer dit. Det här kan vi.

Personbedömning/assessment
Är ett centralt moment i alla våra rekryteringar – och avgörande för att en rekrytering inte bara går i mål, utan att det blir en framgångsrik rekrytering över tid.

Second opinion
Personbedömning/assessment – när det finns en eller några slutkandidater för en tillsättning med likvärdig bakgrund och där man vill ha en tydligare bild av personen, ledarskapet, värderingar och drivkrafter.

Potentialbedömning
Den som söker jobb vill ha något nytt, spännande och utvecklande – men den som rekryterar vill ha någon som har gjort jobbet förut…
De flesta människor vi träffar som är intresserade av att diskutera ett nytt jobb tar upp utveckling som ett av de främsta skälen för att byta jobb. Utveckling i form av nytt eller större ansvar, bredare arbetsuppgifter, ny bransch, en ny spelplan att verka på – de söker utveckling, stimulans, professionell och personlig växt. Våra uppdragsgivare å andra sidan vill ha en säker rekrytering, ofta uttryckt som att de vill att den de rekryterar redan har erfarenhet av ett liknande jobb. Hur får man de här förväntningarna att mötas?

Genom att kartlägga en kandidats inneboende, men ännu inte fullt utvecklade, resurser kan vi bedöma potentialen för att lyckas på tyngre nivåer eller för att byta karriärspår. Det gör att vi kan tänka bredare och mer kreativt runt tänkbara målgrupper och få ett intressantare urval av kandidater. Det ger både kandidaten och uppdragsgivaren trygghet inför anställningsbeslutet.

SECOND OPINION

Personbedömning/assessment – när det finns en eller några slutkandidater för en tillsättning med likvärdig bakgrund och där man vill ha en tydligare bild av personen, ledarskapet, värderingar och drivkrafter.