Vi hjälper våra kunder tänka och agera strategiskt kring rekrytering och utveckling av chefer och specialister

— Vi är erfarna. Vi är kloka. Vi älskar vårt jobb. —

Om oss

VI GILLAR VÅRT JOBB HELT ENKELT!

ProAstri grundades 2004 av två konsulter med tjugo års erfarenhet vardera av Executive Search och rekrytering av chefer och specialister. Idag är vi fem seniora konsulter och en researcher och vi delar samma inställning till konsultyrket; vi jobbar hårt och engagerat för våra kunder, vi är tillgängliga, kreativa och lätta att ha att göra med. Vi har ett generöst och nära samarbete med varandra.

Vi månar om ett nära och förtroendefullt samarbete med våra kunder och att våra kandidater ska känna sig trygga och välinformerade i kontakterna med oss. Vi arbetar i enlighet med ESK´s (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) etiska riktlinjer.

Vårt namn? Det betyder För Stjärnor.

Här kan du läsa om ProAstris policy gällande GDPR

EXECUTIVE SEARCH

REKRYTERING

LEDARUTVECKLING

MANAGEMENT AUDIT

PERSONBEDÖMNING/ ASSESSMENT

SECOND OPINION

VAR FINNS VÅRA KUNDER?

De finns i näringslivet

Med tjugo års erfarenhet och kunder som följer oss över tid har vi en erfarenhetsbredd som om vi var en stor konsultbyrå; vi gör uppdrag inom finans och försäkring, FMCG/detaljhandel, digitala tjänster, kommunikation, IT/Telecom, Life science, energisektorn och industriföretag. Vi förstår affärsverksamhet och hur varje funktion och position bidrar till framgång.

DE FINNS I OFFENTLIG SEKTOR

Vi gör hälften av våra uppdrag inom stat, landsting och kommun. Vi har gedigen förståelse för de förutsättningar och speciella krav som ställs på chefer och andra nyckelpersoner i politiskt styrda organisationer.

DE FINNS I VÄRLDEN

Vi arbetar med stora och små svenskbaserade bolag för att identifiera rätt ledare för deras verksamhet i och utanför Europa. Vi har lärt oss skilja på kulturella och personliga särdrag i ledarskap och organisationskulturer. Vi har också varit med och byggt ett flertal svenska dotterbolag i utländska koncerner.

Offentlig sektor
Ekonomidirektör – Statlig myndighet
CDO – Statlig myndighet
Personaldirektör – Statlig myndighet
Kommunikationsdirektör – Statlig myndighet
Planeringschef – Statlig myndighet
IT-chef – Statlig myndighet
Divisionschefer – Statlig myndighet
Avdelningschefer – Statlig myndighet
Flertal Enhetschefer Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö – Statlig myndighet
Flertal Sektionschefer Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm – Statlig myndighet
Chef strategisk fastighetsförvaltning – Statlig myndighet
Stadsbyggnadsdirektör – Kommun i Stockholms län
Exploateringschef – Kommun i Stockholms län
Planchef – Kommun i Stockholms län
Kommundirektör – Kommun i Mälardalen
Avdelningschef Projekt och Utredning – Kommunalförbund
Senior projektledare – Kommunalförbund
Enhetschef Distribution – Kommunalförbund
Drift- och underhållschef – Kommunalförbund

Verksamhetschef Öron-näsa-hals – Landsting
Verksamhetschef Anestesikliniken – Landsting
Verksamhetschef Ögonkliniken – Landsting
Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken – Landsting
Generalsekreterare – Statligt råd

Privat sektor
VD Sverige – Global mediebyrå
VD Sverige – Programvarubolag
Affärsområdeschef – Tech startup bolag
Affärsområdeschef – Detaljhandel/inredning
Ekonomichef – Detaljhandel/mode
European Financial Controller – Global finansmarknadsaktör
Program Director – Global finansmarknadsaktör
Sales Director – Förlagsbranschen
Försäljningschef – Biltillbehör
Skolchefer – Utbildningsföretag
Projektutvecklare – Bostadsutvecklingsbolag

Vi På ProAstri

Våra tjänster

EXECUTIVE SEARCH

Vi har lång och gedigen erfarenhet av Executive Search både i privat och offentlig sektor.

REKRYTERING

Vi är erfarna. Vi kan personbedömning. Vi vet var kandidaterna finns.

LEDARUTVECKLING

Utgångspunkten är ofta att hjälpa deltagaren att sortera sitt nuläge, och sätta det i relation till vad som förväntas av honom eller henne på längre sikt.

MANAGEMENT AUDIT

Vi har gedigen erfarenhet av att kartlägga stora organisationers samlade ledarkapacitet.

PERSONBEDÖMNING/ ASSESSMENT

Personbedömning / Assessment handlar förstås om att förstå sig på människor.

SECOND OPINION

Personbedömning / Assessment när det finns en eller några slutkandidater.

Aktuella uppdrag

SAMARBETSPARTNERS

ProAstri är medlem i Exsead Alliance – ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige och Danmark med lång och gedigen erfarenhet av Executive Search, ledar- och verksamhetsutveckling.

Medlemmar i nätverket är:

ProAstri
People Impact
PM Search
Re-Source
Boscgus

LÄS MER OM VÅRA PARTNERS