Vi hjälper våra kunder tänka och agera strategiskt kring rekrytering och utveckling av chefer och specialister

-- Vi är erfarna. Vi är kloka. Vi älskar vårt jobb. --

Vi hjälper våra kunder tänka och agera strategiskt kring rekrytering och utveckling av chefer och specialister

-- Vi är erfarna. Vi är kloka. Vi älskar vårt jobb. --

Om oss

Vi gillar vårt jobb helt enkelt!

ProAstri grundades 2004 av två konsulter med tjugo års erfarenhet vardera av Executive Search och rekrytering av chefer och specialister. Idag är vi fem seniora konsulter och en researcher och vi delar samma inställning till konsultyrket; vi jobbar hårt och engagerat för våra kunder, vi är tillgängliga, kreativa och lätta att ha att göra med. Vi har ett generöst och nära samarbete med varandra.

Vi månar om ett nära och förtroendefullt samarbete med våra kunder och att våra kandidater ska känna sig trygga och välinformerade i kontakterna med oss. Vi arbetar i enlighet med ESK´s (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) etiska riktlinjer.

Vårt namn? Det betyder För Stjärnor.

Här kan du läsa om ProAstris policy gällande GDPR

 • Executive Search
 • Rekrytering
 • Ledarutveckling
 • Management audit
 • Personbedömning/ Assessment
 • Second Opinion

Var finns våra kunder?

De finns i näringslivet
Med tjugo års erfarenhet och kunder som följer oss över tid har vi en erfarenhetsbredd som om vi var en stor konsultbyrå; vi gör uppdrag inom finans och försäkring, FMCG/detaljhandel, digitala tjänster, kommunikation, IT/Telecom, Life science, energisektorn och industriföretag. Vi förstår affärsverksamhet och hur varje funktion och position bidrar till framgång.
De finns i offentlig sektor
Vi gör hälften av våra uppdrag inom stat, landsting och kommun. Vi har gedigen förståelse för de förutsättningar och speciella krav som ställs på chefer och andra nyckelpersoner i politiskt styrda organisationer.
De finns i världen
Vi arbetar med stora och små svenskbaserade bolag för att identifiera rätt ledare för deras verksamhet i och utanför Europa. Vi har lärt oss skilja på kulturella och personliga särdrag i ledarskap och organisationskulturer. Vi har också varit med och byggt ett flertal svenska dotterbolag i utländska koncerner.

Vi på ProAstri

Våra tjänster

Executive Search

Vi har lång och gedigen erfarenhet av Executive Search både i privat och offentlig sektor.

LÄS MER
Rekrytering

Vi är erfarna. Vi kan personbedömning. Vi vet var kandidaterna finns.

LÄS MER
Ledarutveckling

Utgångspunkten är ofta att hjälpa deltagaren att sortera sitt nuläge, och sätta det i relation till vad som förväntas av honom eller henne på längre sikt.

LÄS MER
Management audit

Vi har gedigen erfarenhet av att kartlägga stora organisationers samlade ledarkapacitet.

LÄS MER
Personbedömning/ Assessment

Personbedömning/Assessment handlar förstås om att förstå sig på människor.

LÄS MER
Second Opinion

Personbedömning/assessment - när det finns en eller några slutkandidater.

LÄS MER

Aktuella uppdrag

Samarbetspartners

ProAstri är medlem i Exsead Alliance -  ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige och Danmark med lång och gedigen erfarenhet av Executive Search, ledar- och verksamhetsutveckling.

Medlemmar i nätverket är:

 • ProAstri
 • People Impact
 • PM Search
 • Re-Source
 • Boscgus

LÄS MER OM VÅRA PARTNERS


Kontakta oss


ProAstri AB, Box 5216, 102 45 Stockholm. Besöksadress: Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

Våra respektive mobilnummer hittar du under fliken ”Vi på ProAstri"