VI PÅ PROASTRI

KRISTINA OHLSON

Kristina har tjugo års erfarenhet som konsult inom chefsrekrytering, management audit, organisation- och ledarutveckling och coaching i privat och offentlig sektor. Kristina har en fil.kand i ekonomi och franska och har tidigare arbetat som Försäljnings- och Marknadschef samt VD.

Kristina är VD i ProAstri.

kristina@proastri.se

070 896 17 36

KARIN IVARSON

Karin har arbetat som konsult med chefsrekrytering, second opinion, management audit och organisations- och ledarutveckling både nationellt och internationellt i privat sektor, samt i offentlig sektor i mer än tjugo år. Karin har också erfarenhet av konsultchefsroller. Karin är civilekonom med en bakgrund som Audit Manager i PWC.

karin@proastri.se

070 824 69 08

KAROLINA ÖBERG

Karolina har nästan tjugo års erfarenhet som konsult inom chefs- och specialistrekrytering, urval/assessment och coachning inom privat och offentlig sektor från ledande konsultbolag och från egen verksamhet. Karolina har en Fil. kand med beteendevetenskaplig inriktning och har även arbetat strategiskt och operativt som produktchef inom rekrytering och i HR-roller.

karolina@proastri.se

070 745 67 66

AGNETA VÄRMON

Agneta har i mer än tjugofem år varit verksam som konsult i privat och offentlig sektor, med fokus på chefsrekrytering, second opinion, management audit, kompetensförsörjning och ledarskapsfrågor Agneta är civilekonom och har en bakgrund som personalchef både inom privat och offentlig sektor.

agneta@proastri.se

070 745 67 66

INGELA PAPINSKI

Ingela har arbetat som konsult inom executive search och rekrytering av chefer och specialister/nyckelpersoner under mer än 30 år, varav de senaste 20 åren till största delen inom offentlig sektor som myndigheter, högskolor/universitet och kommuner. Ingela har också erfarenhet av internationell rekrytering av akademiska befattningar till svenska högskolor och universitet. Ingela har en socionomexamen från Socialhögskolan i Stockholm.

ingela@proastri.se

070 576 18 76

CHRISTINA “STINA” HANSSON

Stina har en gedigen bakgrund med många år som administrativ koordinator inom chefsrekrytering. Hon arbetar med administrativ support i våra uppdrag i kombination med sin roll som researcher.

stina@proastri.se

070 7396417